Experience

Mengkritik bukan bermakna tidak suka, kita prihatin untuk memperbaiki, mengkritik kerana kita dapat lihat kesilapan yang berlaku dan kita melontarkan idea memberi cadangan untuk membetulkan kekurangan itu, mengkritik dengan ilmiah dan fakta itu sihat bukan mengkritik dengan emosi

Lifehack

Sunday, June 5, 2011

Perfect person

We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly

No comments:

Post a Comment

Recent Post