Experience

Mengkritik bukan bermakna tidak suka, kita prihatin untuk memperbaiki, mengkritik kerana kita dapat lihat kesilapan yang berlaku dan kita melontarkan idea memberi cadangan untuk membetulkan kekurangan itu, mengkritik dengan ilmiah dan fakta itu sihat bukan mengkritik dengan emosi

Lifehack

Tuesday, September 30, 2014

Love is a cycle..

When you love, you get hurt..
when you get hurt, you hate..
when you hate, you try to forget..
when you try to forget, you start missing..
and when you start missing..
you eventually fall in love again :)

No comments:

Post a Comment

Recent Post