Experience

Mengkritik bukan bermakna tidak suka, kita prihatin untuk memperbaiki, mengkritik kerana kita dapat lihat kesilapan yang berlaku dan kita melontarkan idea memberi cadangan untuk membetulkan kekurangan itu, mengkritik dengan ilmiah dan fakta itu sihat bukan mengkritik dengan emosi

Lifehack

Wednesday, December 21, 2011

Honesty & Trust

In a relati0nship,H0NESTY and TRUST must exist.If they d0n't,there's n0 p0int 0f l0ving.So if u can't aff0rd to be h0nest,stay single.

No comments:

Post a Comment

Recent Post