Experience

Mengkritik bukan bermakna tidak suka, kita prihatin untuk memperbaiki, mengkritik kerana kita dapat lihat kesilapan yang berlaku dan kita melontarkan idea memberi cadangan untuk membetulkan kekurangan itu, mengkritik dengan ilmiah dan fakta itu sihat bukan mengkritik dengan emosi

Lifehack

Wednesday, January 11, 2012

Every

GOD alwys has something for you. a key for every problem, a light for every shadow, a relief for every sorrow and a plan for every tomorrow..

No comments:

Post a Comment

Recent Post