Experience

Mengkritik bukan bermakna tidak suka, kita prihatin untuk memperbaiki, mengkritik kerana kita dapat lihat kesilapan yang berlaku dan kita melontarkan idea memberi cadangan untuk membetulkan kekurangan itu, mengkritik dengan ilmiah dan fakta itu sihat bukan mengkritik dengan emosi

Lifehack

Friday, January 27, 2012

One reason

The ones who love u will never leave u cos even if there are hundred reasons to give up, they will find one reason to hold on....!

No comments:

Post a Comment

Recent Post